Sven-Olof Janson, född 30 januari 1929 i Halmstad, grundade El-spiraler/Tylö AB som han med driftighet och sann entreprenörsanda ledde och utvecklade med stor framgång under mer än fem decennier.

Vid 20 års ålder hade han konstruerat en spinnmaskin för motståndstråd, startade Firma El-spiraler och började tillverkningen hemma i sin pappas vedbod.
I mitten av 50-talet konstruerade Sven-Olof de första elektriska bastuaggregaten, som blev grundpelaren till företagets fortsatta tillväxt och framgångar.

På Larsfridsområdet i Halmstad togs 1959 det första spadtaget till den egna fabrikslokalen som kom att växa till en betydande industri med tillverkning av ett brett produktsortiment inom bastu, ångbad och dusch. – Alla med varumärket TYLÖ – och som idag exporteras till ett 80-tal länder över hela världen.

Den speciella ”Tylö-anda” som Sven-Olof skapade, tillsammans med sina medarbetare, skall tjäna som inspiration för denna stiftelses framtida verk- samhet och gärning.