Historik

Spinnmaskin

Efter sjuårig folkskola och med arbetslivserfarenhet som chokladförsäljade på China-biografen i Halmstad, springpojke och lärling på firman Elektriska Hem kombinerat med kvällskurser i elektrolära på Halmstads Läroverk blev denna spinnmaskin för motståndstråd det första beviset på Sven-Olofs driftighet och medfödda intresse för teknik och affärer. Spinnmaskinen installerades och tillverkningen av spiraler startade i vedboden på gården till HSB-huset,där Sven-Olof bodde tillsammans med Pappa, Lokföraren Oscar Janson, Mamma Sigrid och tre äldre systrar.

Verksamheten i en-mans-företaget Firma El-spiraler växte. Man konverterade elektriska hushållsapparater från likström till växelström, började tillverka olika typer av element för rumsuppvärmning, djuruppfödning etc. I takt med att verksamheten expanderade flyttade man successivt till allt större hyreslokaler.

Fyllmaskin År 1960 var tillverkningen igång i egna nybyggda och moderna fabrikslokaler på industriområdet Larsfrid i Halmstad. Ett första steg till den fabriksanläggning som så småningom skulle komma att omfatta en total produktionsyta på 30.000 kvm.
Glödningsugn
Valsverk

 

TYLÖ Bastu

Ångbastu

Plastsektion

Metallmaskin

Mässa

Historien om El-Spiraler som bastutillverkare tog sin början tidigt 50-tal då en finsk konsul, bosatt i Halmstad, ställde en förfrågan till Sven-Olof om att tillverka ett elektriskt bastuaggregat. Med sitt stora intresse för tekniska lösningar som drivkraft konstruerade Sven-Olof det bastuaggregat som i utvecklat
och förfinat utförande kom i serieproduktion några år senare. Flera detaljer i konstruktionen patentskyddades vilket bidrog till att Tylö på kort tid dominerade bastumarknaden.

Patentbrev
Produktsortimentet utökades, varumärket TYLÖ etablerades och fick successivt också tryggt fotfäste på exportmarknaderna. En bidragande orsak till detta var den egna tillverkningen av ett brett sortiment av monteringsfärdiga basturum som i många länder var ett unikt koncept.

Senare delen av 80-talet, då begreppet Spa gjorde sitt intåg och intresset för kroppsvård i kombination med rekreation växte sig starkt, stod Tylö i startgroparna för lansering av Ångbad –ett nytt koncept för den svenska marknaden och ett helt nytt produktsortiment. Sven-Olof tvekade aldrig att investera i ytterligare en produktionsenhet för att starta upp egen tillverkning av vakuumformning av plast för bl.a. monteringsfärdiga ångbadrum. Då hade man sedan en tid tillbaka också produktion av ånggeneratorer och modern elektronisk manöverutrustning.
Även inom detta sortiment fick Tylö stora exportframgångar tack vare tekniskt avancerade apparater och genomtänkt design, överlägset det som tidigare fanns på marknaderna runt om i världen. Varje steg i utvecklingen av dessa nya produkter följde Sven-Olof upp med stort och genuint engagemang.


Tillväxt, utveckling av nya produkter och förverkligande av innovativa idéer var Sven-Olof Janson’s drivkraft under alla de år som han ledde bolagets verksamhet. Företagets vinster förvandlades till maskiner, nya fabriks- byggnader och marknadsföringsåtgärder. Exporten växte med stor framgång och kom successivt att svara för en dominerande del av företagets produktion.
Tillsammans med sina medarbetare lyckades Sven-Olof skapa en familjär och speciell Tylö-anda som fick stor betydelse i uppbyggnaden av goda och långvariga relationer med en trogen och stabil krets av återförsäljare i Sverige och importörer över hela världen.


Trots alla framgångar förblev Sven-Olof en enkel och anspråkslös man. Med hårt arbete, uppfinningsrikedom, envishet och självklar pondus byggde han på drygt 50 år upp sitt företag från en liten verkstad till den mångmillion-industri som det var 2008 då familjeföretaget köptes av Tylö-Helo Group/AAC Capital AB som framgångsrikt driver bolaget vidare.