Stipendium

Stiftelsen börjar innevarande år med uppsökande verksamheter i syfte att finna lämpliga kandidater till Stipendiater inom följande områden

  • enskilda personer för högre utbildning

  • unga entreprenörer för utveckling/marknadsföring av affärsidé

  • hjälporganisationer till stöd för barn- och ungdomar

  • skolor och forsknings- och utbildningscentrum


Urvalet för erhållande av stipendium kommer att göras av stiftelsens styrelse och vid
behov i samråd med expertis inom respektive kategori.

Beslutet är taget av Stiftelsen styrelse den 1 maj 2015.